تاریخ: ۸:۳۳ :: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
ارومیه، رنگین کمانی از گل های بهاری

میلیون ها شاخه گل فضای شهر ارومیه را بهاری و رنگین کمانی از گل را برای گردشگران فراهم کرده است. عکس: طاها اصغرخانی

میلیون ها شاخه گل فضای شهر ارومیه را بهاری و رنگین کمانی از گل را برای گردشگران فراهم کرده است.

عکس: طاها اصغرخانی