استاندار آذربایجان غربی در غرفه رسانه های امنیت پایدار نوار مرزی
تاریخ: ۱۹:۰۹ :: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
از فعالیت رسانه های امنیت پایدار تشکر می کنم

دکتر شهریاری استاندار آذربایجان غربی در غرفه رسانه های امنیت پایدار نوار مرزی: رسانه ها باید بی طرف و بدون جهت فعالیت کنند تا مردم را جذب کنند از فعالیت رسانه های امنیت پایدار تشکر می کنم و آنها را دنبال می کنم.  

دکتر شهریاری استاندار آذربایجان غربی در غرفه رسانه های امنیت پایدار نوار مرزی:
رسانه ها باید بی طرف و بدون جهت فعالیت کنند تا مردم را جذب کنند از فعالیت رسانه های امنیت پایدار تشکر می کنم و آنها را دنبال می کنم.