تاریخ: ۱۶:۱۸ :: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه

با تداوم ورود آب به دریاچه ارومیه و افزایش حجم آب و کاهش غلظت نمک دریاچه شرایط زیست آرتیمیا در برخی از نقاط دریاچه فراهم شده است.همچنین با رسیدن آب به بندر شرفخانه کشتی نوح پس از ۱۴ سال در آب قرار گرفت. عکس: طاها اصغرخانی

با تداوم ورود آب به دریاچه ارومیه و افزایش حجم آب و کاهش غلظت نمک دریاچه شرایط زیست آرتیمیا در برخی از نقاط دریاچه فراهم شده است.همچنین با رسیدن آب به بندر شرفخانه کشتی نوح پس از ۱۴ سال در آب قرار گرفت.

عکس: طاها اصغرخانی