تاریخ: ۱۴:۲۹ :: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
با تساوی دربی ارومیه ،کیله شین اشنویه قهرمان نیم فصل شد

با تساوی دربی ارومیه ،کیله شین اشنویه قهرمان نیم فصل شد. گزارش تصویری سیلوانا نیوز از دربی ارومیه مابین نوژین بهار ارومیه و نود ارومیه  

با تساوی دربی ارومیه ،کیله شین اشنویه قهرمان نیم فصل شد.

گزارش تصویری سیلوانا نیوز از دربی ارومیه مابین نوژین بهار ارومیه و نود ارومیه