تاریخ: ۸:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
تصادف وحشتناک روبروي ميدان تره بار خيابان شيخ شلتوت ارومیه

تصادف وحشتناک امروز صبح روبروي ميدان تره بار خيابان شيخ شلتوت ارومیه که موجب مسدومیت و فوت یک نفر و خسارت به یک درخت ۷۰ ساله شد .

تصادف وحشتناک امروز صبح روبروي ميدان تره بار خيابان شيخ شلتوت ارومیه که موجب مسدومیت و فوت یک نفر و خسارت به یک درخت ۷۰ ساله شد .