تاریخ: ۱۰:۲۰ :: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
درياچه شهرمان چگونه خشك شد!؟

از گلايه هاى يك كشاوز راژان مرگور بر هدر رفتن آب هاى سطحى در ميان شن و ماسه ها تا حال روز كنونى درياچه اروميه

از گلايه هاى يك كشاوز راژان مرگور بر هدر رفتن آب هاى سطحى در ميان شن و ماسه ها تا حال روز كنونى درياچه اروميه