عظیم عثمانیان
تاریخ: ۱۰:۵۶ :: ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
رونمایی کتاب “بی تو، برای تو”

حمایت تان از شاعر و نویسنده جوان، بر توانایی اهل قلم در ادامه راه می افزاید. رونمایی کتاب “بی تو، برای تو” از “عظیم عثمانیان” چهارشنبه یازدهم مردادماه، ساعت۱۸، فرهنگسرای جوان ارومیه

حمایت تان از شاعر و نویسنده جوان، بر توانایی اهل قلم در ادامه راه می افزاید.

رونمایی کتاب “بی تو، برای تو”
از “عظیم عثمانیان”

چهارشنبه یازدهم مردادماه، ساعت۱۸، فرهنگسرای جوان ارومیه

عظیم عثمانیان