تاریخ: ۱۴:۴۵ :: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
سرزمین سنگ های افسانه ای

روستای «خرنج» در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پیرانشهر و مسیر پیرانشهر – مهاباد واقع شده و در مجاورت این روستا، منطقه ای پوشیده از سنگ های عظیم الجثه قرار دارد که به طور شگفت انگیزی بر روی هم انباشته شده است.

روستای «خرنج» در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پیرانشهر و مسیر پیرانشهر – مهاباد واقع شده و در مجاورت این روستا، منطقه ای پوشیده از سنگ های عظیم الجثه قرار دارد که به طور شگفت انگیزی بر روی هم انباشته شده است.