گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز از
تاریخ: ۱۱:۵۶ :: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
سرعت گیر های غیر استاندارد بخش سیلوانا

سرعت گیر یا صخره سنگی!؟  حکایت بسیاری از سرعت گیر های غیر استاندارد بخش سیلوانا. 📹 گزارش تصویری و اختصاصی ما را از روستای #ژارآباد مرگور‌ ببینید    

سرعت گیر یا صخره سنگی!؟

  1.  حکایت بسیاری از سرعت گیر های غیر استاندارد بخش سیلوانا.

📹 گزارش تصویری و اختصاصی ما را از روستای #ژارآباد مرگور‌ ببینید