تاریخ: ۱۲:۰۴ :: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
سقوط سرویس مدرسه از پل روستاى فيروزيان  بخش صوماى برادوست اروميه

? نریمانی بخشدار صومای برادوست : ▪️سرویس مدرسه امروز صبح از جاده منحرف و از روی پل سقوط کرده است که نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند. ▪️معاینات و کمک های اولیه در همان محل انجام شد. سه نفر از دانش آموزان برای ادامه مداوا به بیمارستان امام خمینی اعزام شدند که خوشبختانه نگرانی […]

? نریمانی بخشدار صومای برادوست :

▪️سرویس مدرسه امروز صبح از جاده منحرف و از روی پل سقوط کرده است که نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.

▪️معاینات و کمک های اولیه در همان محل انجام شد. سه نفر از دانش آموزان برای ادامه مداوا به بیمارستان امام خمینی اعزام شدند که خوشبختانه نگرانی خاصی نیست و در حد شکستگی دست جراحت دارند.

▪️مابقی دانش آموزان را نیز علیرغم اینکه جراحتی نداشتند اما برای حصول اطمینان سلامتی شان به بیمارستان اعزام کردیم.