تاریخ: ۶:۲۸ :: ۱۳۹۷/۰۱/۰۵
طوفان ارومیه را درنوردید

چهارم فروردین سال ۱۳۹۷ طوفانی با سرعت باد ۹۰ کیلومتر در ساعت خسارت های فراوانی را به مردم شهر ارومیه وارد کرد .

چهارم فروردین سال ۱۳۹۷ طوفانی با سرعت باد ۹۰ کیلومتر در ساعت خسارت های فراوانی را به مردم شهر ارومیه وارد کرد .

طوفان ارومیه

طوفان ارومیه