مسئول نظارت بر مقابله با ریز گردهای دریاچه ارومیه:
تاریخ: ۲۲:۴۱ :: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
عدم موفقعیت مدیریت تقاضا در زمینه انتقال آب به دریاچه ارومیه

به گزارش آژانس خبری تحلیلی فرهنگی سیلوانانیوز : دکتر هناره سرپرست نظارت بر مقابله با بیابان زایی و گرد و غبار دریاچه ارومیه در گفتگوی اختصاصی با سیلوانا نیوز از برنامه های در حال اجرای این ستاد برای مقابله با ریز گردهای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت : در حال حاضر با وجود تمامی تلاش‌های انجام شــده […]

به گزارش آژانس خبری تحلیلی فرهنگی سیلوانانیوز :

دکتر هناره سرپرست نظارت بر مقابله با بیابان زایی و گرد و غبار دریاچه ارومیه در گفتگوی اختصاصی با سیلوانا نیوز از برنامه های در حال اجرای این ستاد برای مقابله با ریز گردهای دریاچه ارومیه خبر داد و گفت : در حال حاضر با وجود تمامی تلاش‌های انجام شــده بــرای احیای دریاچــه ارومیه، انجام برنامه‌های مدیریت تقاضا در زمینه آب موفقیت چندانی نداشته و رویکرد برای جنبه‌های ســازه‌ای نظیر انتقــال آب از ساير حوزه ها به عنوان مؤلفــه تعیین کننده مورد توجه قرار گرفته است.

ایشان طرح مقابله با بیابان زایی و تولید گرد و غبار را علی‌ رغم اینکه سهم بسیار کمی از بودجه ستاد احیا دریاچه ارومیه را به خود اختصاص داده است از جمله موفق ترین طرح‌های احیایی دانست که با تثبیت بیولوژیک کانون های بحرانی تولید گرد و غبار نقش مهمی در کاهش اثرات زیانبار خشکیدگی دریاچه ارومیه داشته است.

وی افزود : طبق تحقبقات به عمل آمده توسط ستاد مقابله با بیابان زایی و گرد و غبار دریاچه ارومیه عواملی هم چون پروژه‌های سد سازی‌، حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشــت های بی‌رویــه از منابع آبی، کاهش نزولات جــوی، تبدیل اراضی مرتعی بــه دیم و تبدیل اراضی دیــم به آبی و تغییر الگوی کشت، در زمره مهمترین عوامل قرار دارند.

دکتر هناره در ادامه سخنان خود در زمینه اثرات زیســت‌ محیطی ناشی از خشکیدگی دریاچه ارومیه بیان داشت: به علت تبادل دو ســویه بیــن آب‌های ســطحی و زیر زمینی افت سطح آب در بسیاری از ســفره‌های آب زیر زمینی باعث کاهش منابع آب ســطحی و خشکیدگی رطوبت خاک در ناحیه غیراشباع خاک در حاشیه دریاچه ارومیه شده است زیرا این پدیده به نوبه خود، اکوسیستم های موجود در این مناطق را به صورت مخربی متأثر می کند. همچنین تولید گرد و غبار نمكی ناشي از خشك شدن درياچه ارومیه و تاثیرات ویرانگر این پدیده از جمله اثرات مخرب زیست‌محیطی هستند. با خشك شدن کامل درياچه اروميه، ايران در معرض يك فاجعه ملي زيست‌محيطي قرار گرفته و امنیت زیستی بیش از ۱۴ میلیون انسان با تهدید مواجه می‌شود. بلورهاي نمك درياچه اروميه قادرند تا صدها كيلومتر در آسمان ايران و ديگر كشورهاي منطقه با توجه به مسير باد پيمايش كنند..

سرپرست نظارت بر مقابله با بیابان زایی و گرد و غبار دریاچه ارومیه در پایان سخنان خود تاکید کرد : توانمند سازی جوامع بومی مولد برای اعاده مدیریت آب و منابع‌طبیعی مهمترین راهکار برای جلوگیری از بحران ریزگردهای دریاچه ارومیه می باشد چرا که اصلاح شیوه حکمرانی آب و تلفیق آن با منابع‌طبیعی و کشــاورزی با مشارکت بهره‌ برداران حوضه‌های آبخیز و خبرگان بومی کــه امنیت غذایی را بر دوش دارند بسیار حائز اهمیت دانست.