نظرات مردم از دیدن نیروها و ستون کشی لشکر 3 حمزه (ع) در ارومیه
تاریخ: ۸:۰۶ :: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
فیلم اختصاصی