اختصاصی سیلوانا نیوز
تاریخ: ۱۱:۱۳ :: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
مصاحبه اختصاصی بهرام زینال زاده مدیر اداره کل عشایر استان آذربایجان غربی

مصاحبه اختصاصی با بهرام زینال زاده مدیر اداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی  

مصاحبه اختصاصی با بهرام زینال زاده مدیر اداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی