به مناسبت فرارسیدن هفته دولت
تاریخ: ۱۸:۱۳ :: ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
مصاحبه با بخشدار بخش سیلوانا و اقدامات دولت در نوار مرزی

🎤 به مناسبت فرارسیدن هفته دولت 🎤 مصاحبه با ریباز میرزایی بخشدار بخش سیلوانا ارومیه ☑️گاز رسانی به روستاهای مرگور و اغاز فعالیت گاز رسانی در ترگور ☑️ادامه پروژه روکش اسفالت دیزج به راژان ☑️کلنگ زنی فیبر نوری در روستای انبی ترگور ☑️ادامه ی فعالیت آب رسانی به مجتمع انبی و روستای لاجانی ☑️حل مشکل […]

🎤 به مناسبت فرارسیدن هفته دولت

🎤 مصاحبه با ریباز میرزایی بخشدار بخش سیلوانا ارومیه

☑️گاز رسانی به روستاهای مرگور و اغاز فعالیت گاز رسانی در ترگور
☑️ادامه پروژه روکش اسفالت دیزج به راژان
☑️کلنگ زنی فیبر نوری در روستای انبی ترگور
☑️ادامه ی فعالیت آب رسانی به مجتمع انبی و روستای لاجانی
☑️حل مشکل آبرسانی راژان
☑️تکمیل سالن ورزشی دیزج‌مرگور
☑️آسفالت چندین خیابان در سطح شهر سیلوانا
☑️دایر شدن بازار محلی شهر سیلوانا

🚩سیلوانانیوز