تاریخ: ۱۳:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
من رای نمیدهم ؛ به کسی که …

من به کسی که به اسم اصولگرا و اصلاح طلب و… به میدان میاید و در واقع نه اصولگراست و نه اصلاح طلب بلکه منفعت طلب و کاسب است رای نمیدهم من به کسی که بخواهد فهم و شعور و شخصیت و استقلال رای مرا زیر سوال ببرد رای نمیدهم . من به کسی که […]

من به کسی که به اسم اصولگرا و اصلاح طلب و… به میدان میاید و در واقع نه اصولگراست و نه اصلاح طلب بلکه منفعت طلب و کاسب است رای نمیدهم

من به کسی که بخواهد فهم و شعور و شخصیت و استقلال رای مرا زیر سوال ببرد رای نمیدهم .
من به کسی که ۲۰ سال است خرج میکند هزینه میکند عوام فریبی میکند مظلوم نمایی میکند ، وعده های پوچ میدهد ، بریز و بپاش و اسراف میکند رای نمیدهم .
من به کسی که از خدا نمیترسد و ناجوانمردانه ، شناسنامه خرید و فروش میکند و سیم کارت و… پخش میکند رای نمیدهم .
من به کسی که با پوسترهای رنگی و بنرها و تبلیغات میلیاردی ، شهر مرا کثیف و زشت میکند رای نمیدهم .
من به کسی که محیط زیست را آلوده میکند و سلامتی و آرامش بصری مردم را به هم میریزد رای نمیدهم .
من به کسی که عناوین جعلی و مدارک ناقص و پستهای غیر واقعی و دهان پرکن خود را به مردم بیان میکند رای نمیدهم .
من به کسی که روابط عمومی و ارتباطات اثربخشی با مدیران کشور و نمایندگان استانم ندارد رای نمیدهم .
من به کسی که مدرک حرفه ای تخصصی مرتبط با کار نمایندگی مجلس نداشته باشد رای نمیدهم .
من به کسی که با دیگر نماینده منتخب شهرم هماهنگ و یکصدا و یکدل نباشد رای نمیدهم .
من به کسی که با شام و ناهار و هدیه و کادو ، بخاری ، فرش و کمک به هیات و … بخواهد مرا بنده خود کند رای نمیدهم .
من به کسی که تاکنون نه مقاله ای تخصصی نوشته نه تاکنون کتاب بدرد بخوری نوشته نه تاکنون نظریه پردازی موثر و کارآمدی داشته است رای نمیدهم .
من به کسی که به اسم اصولگرا و اصلاح طلب و… به میدان میاید و در واقع نه اصولگراست و نه اصلاح طلب بلکه منفعت طلب و کاسب است رای نمیدهم
من به کسی که در فضای مجازی گروه و کانال درست میکندبا اسامی جعلی ، عناوین دروغین ، پروفایلهای غیر واقعی و چندین و چند سیم کارت و هویت ناشناس و شخصیت گمنام و … رای نمیدهم . به هوش باشیم و بیدار .

حسن خسروی
تحلیلگر مسائل مدیریت دولتی ایران