تاریخ: ۹:۴۸ :: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
نمایشگاه ملی صنعت هسته ای

چهل و سومین نمایشگاه ملی تخصصی صنعت هسته ای ایران در دانشگاه ارومیه گشایش یافت.

چهل و سومین نمایشگاه ملی تخصصی صنعت هسته ای ایران در دانشگاه ارومیه گشایش یافت.