تاریخ: ۷:۲۳ :: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
چندين هكتار از مراتع دره مارميشو طعمه حريق شد

در نتيجه بى دقتى هموطنان چندين هكتار از مراتع دره مارميشو طعمه حريق شد  

در نتيجه بى دقتى هموطنان چندين هكتار از مراتع دره مارميشو طعمه حريق شد