اختصاصی سیلوانا نیوز
تاریخ: ۱۰:۴۲ :: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
گزارش تصویری از روز دوم جشنواره بزرگ بخش سیلوانا

گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز از روز دوم جشنواره بزرگ بخش سیلوانا به میزبانی شهرک دیزج مرگور   اکیپ سیلوانا نیوز حاضر در جشنواره برای پوشش خبری

گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز از روز دوم جشنواره بزرگ بخش سیلوانا به میزبانی شهرک دیزج مرگور

 

اکیپ سیلوانا نیوز حاضر در جشنواره برای پوشش خبری