تاریخ: ۱۱:۰۸ :: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
گزارش تصویری و اختصاصی از تخریب پل های بخش سیلوانا

گزارش تصویری و اختصاصی از تخریب پل های بخش سیلوانا پل های گلستانه و سوله دوکل تخریب شدند و پل هاشم آباد در آستانه تخریب می باشد. #اختصاصی

گزارش تصویری و اختصاصی از تخریب پل های بخش سیلوانا

پل های گلستانه و سوله دوکل تخریب شدند و پل هاشم آباد در آستانه تخریب می باشد.

#اختصاصی