تاریخ: ۱:۱۹ :: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
 گزارش تصویری و اختصاصی از سیلاب روستای میرآباد

از اقدامات به موقع و جلوگیری از خسارات احتمالی سیل تا رضایت و تشکر مردم از مسئولین م

از اقدامات به موقع و جلوگیری از خسارات احتمالی سیل تا رضایت و تشکر مردم از مسئولین

م