تاریخ: ۱۵:۴۲ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
📹 مصاحبه اختصاصی با محمد حضرت پور شهردار ارومیه

📹 مصاحبه اختصاصی با محمد حضرت پور شهردار ارومیه در حاشیه گردهمایی ۴۰ هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه تختی ارومیه @silvananews      

📹 مصاحبه اختصاصی با محمد حضرت پور شهردار ارومیه در حاشیه گردهمایی ۴۰ هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه تختی ارومیه

@silvananews