تاریخ: ۱۵:۴۲ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
? مصاحبه اختصاصی با محمد حضرت پور شهردار ارومیه

? مصاحبه اختصاصی با محمد حضرت پور شهردار ارومیه در حاشیه گردهمایی ۴۰ هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه تختی ارومیه @silvananews      

? مصاحبه اختصاصی با محمد حضرت پور شهردار ارومیه در حاشیه گردهمایی ۴۰ هزار نفری بسیجیان در ورزشگاه تختی ارومیه

@silvananews