1. مطالب منتشر شده در دسته ی "گزارش تصویری"
عاشوراى حسين غريبانه ترين صحنه ى جهان است
شعری از بانوی کُرد سیلوانا :

ميرسدعطرى زصحراى خون به مشام دلم هواي ضريح تورا کرده است امام برگونه هايم خوناب عشق توروان است عاشوراى حسين غريبانه ترين صحنه ى جهان است لبيک گويم برکوى مقدس توبى واهمه با زبان عشق گويم علمدار شفاعت است فاطمه برآستان قلبم قاب ميکنم نام فرخنده اش حک ميکنم نام نکوى حسين وگلستان پژمرده اش […]

قالب خبری