تاریخ: ۱۲:۲۷ :: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
آیا مردم به پای صندوق های رای خواهند آمد؟!

تحلیل انتخاباتی: دو هفته بیشتر به زمان رای گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نمانده است و از مدت ها پیش اهالی قلم و تبلیغات دست به کار شده و گروه های مختلف تبلیغاتی را برپا کرده اند اما متأسفانه در عمده این گروه های مردمی چه حزب اصولگرا و چه اصلاح طلب نارضایتی […]

تحلیل انتخاباتی:

دو هفته بیشتر به زمان رای گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نمانده است و از مدت ها پیش اهالی قلم و تبلیغات دست به کار شده و گروه های مختلف تبلیغاتی را برپا کرده اند

اما متأسفانه در عمده این گروه های مردمی چه حزب اصولگرا و چه اصلاح طلب نارضایتی عمومی از نحوه عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود.

کاندیدهای محترم که فرزند شهر خود هستند می بایست به شناسایی علت های این نارضایتی پرداخته و در بین مردم باشند.

قطعا اگر نمایندگان هر دوره جایگاه خود را به عنوان نماینده مردم در مجلس بشناسد و اقدامات مفید و ملموسی را در جامعه داشته باشد ، در میان مردم فراموش نخواهد شد و در شمار عاملان بدبینی به جریان انتخابات مجلس قرار نمیگیرند.

خلاصه مطلب اینکه اگر امروز نارضایتی از مجلس وجود دارد دلیل آن نبود عملکرد و بازده منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

اما مردم ایران همواره به جریان انتخابات نگاه مثبتی داشته و دارند لذا با حضور خود در پای صندوق های رای اجازه نخواهند داد افراد فرصت طلب و‌نادان بر کرسی های مجلس شورای اسلامی چنبره بزنند.