تاریخ: 15:23 :: 2020/05/16
ابن ملجم زمانه نباشیم

ابن ملجم کیست ؟! ابن ملجم فقط نام فردی زیسته در پهنه تاریخ نیست. فقط نام قاتل امیرالمومنین(ع) نیست… هرکسی می تواند ابن ملجم زندگی اش باشد! ابن ملجم، کسی است که اسیر توهمات و تعصبات افراطی است چه قومی چه مذهبی این ملجم، گمراهی است که خود را بر حق می پندارد. ابن ملجم، […]

ابن ملجم کیست ؟!

ابن ملجم فقط نام فردی زیسته در پهنه تاریخ نیست. فقط نام قاتل امیرالمومنین(ع) نیست…
هرکسی می تواند ابن ملجم زندگی اش باشد! ابن ملجم، کسی است که اسیر توهمات و تعصبات افراطی است چه قومی چه مذهبی

این ملجم، گمراهی است که خود را بر حق می پندارد.
ابن ملجم، با نام خدا آدم می کشد.
ابن ملجم، به مسجد می رود، اما ستمکار و گمراه است.
ابن ملجم می تواند من باشم، تو باشی…
ابن ملجم، نام نیست، نوعی مرام است.
ابن ملجم صرفا قاتل حضرت علی(ع) نیست ، ابن ملجم کسی است که قاتل خرد و آگاهی است.
ابن ملجم کسی است که با شمشیر ریا، بر فرق “حقیقت” می کوبد.
“حقیقت”، انسانیت و آزادگی است.
“حقیقت” وارستگی است.
“حقیقت” جمع همه خوبی هاست.
“حقیقت” کنار گذاشتن نفس پرستی و قدرت طلبی است.
هر زمان که با “حقیقت” جنگیدیم، برازنده نام ابن ملجمیم، هر چند شناسنامه مان، این نام را تائید نکند پس ابن ملجم زمانه نباشیم…

🏴 شهادت امام علی علیه السلام بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد