تاریخ: ۸:۱۸ :: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
 اختتامیه جشنواره بخش سیلوانا به میزبانی روستای دیزج مرگور

اختتامیه جشنواره بخش سیلوانا به میزبانی روستای دیزج مرگور آیتم های اختتامیه + مصاحبه های مردمی + مصاحبه با مسؤلان برگزاری جشنواره و…      


اختتامیه جشنواره بخش سیلوانا به میزبانی روستای دیزج مرگور

آیتم های اختتامیه + مصاحبه های مردمی + مصاحبه با مسؤلان برگزاری جشنواره و…