تاریخ: 11:16 :: 2020/03/27
بسیج همه اقشار بخش سیلوانا علیه کرونا

ایستگاه های غربالگری کرونا در ورودی های بخش سیلوانا به همت جمعیت هلال احمر ، سپاه و بسیج ، نیروی انتظامی و فعالان فرهنگی بخش سیلوانا گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز را ببینید

ایستگاه های غربالگری کرونا در ورودی های بخش سیلوانا به همت جمعیت هلال احمر ، سپاه و بسیج ، نیروی انتظامی و فعالان فرهنگی بخش سیلوانا

گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز را ببینید