تاریخ: 14:42 :: 2020/04/25
به وقت کشاورزی،سبک زندگی روستایی بخش سیلوانا

مستندی چند دقیقه ای از سبک زندگی روستایی و کشاورزی بخش سیلوانا که شغل اصلی مردم این بخش می باشد. فیلم از : بهرام جلالیان / سیلوانانیوز

مستندی چند دقیقه ای از سبک زندگی روستایی و کشاورزی بخش سیلوانا که شغل اصلی مردم این بخش می باشد.

فیلم از : بهرام جلالیان / سیلوانانیوز