تاریخ: ۱۶:۲۹ :: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
توریسم / تصاویری از زمستان مرگور/ارومیه

زیبایی های غیر قابل وصف منطقه مرگور سیلوانا را فقط باید از نزدیک دید. لطفا نشر دهید و به دیگران سایت و کانال سیلوانانیوز را پیشنهاد کنید .

زیبایی های غیر قابل وصف منطقه مرگور سیلوانا را فقط باید از نزدیک دید.

لطفا نشر دهید و به دیگران سایت و کانال سیلوانانیوز را پیشنهاد کنید .