تاریخ: ۱۳:۱۳ :: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
تیزر بزرگترین مسابقه آواز خوانی سنتی

بزرگترین مسابقه اینترنتی دنگبژی (آوازخوانی سنتی) با حضور ۶۰ خواننده سنتی در مضمون های عرفانی ، اجتماعی بزودی در ارومیه برگزار خواهد شد. کارشناسان شهیر فولکلور همچون عبدالکریم سروش این مسابقه را داوری خواهند کرد. ناظران بر رأی مردم و رأی داوران از خبرنگاران سیلوانا نیوز خواهند بود.

بزرگترین مسابقه اینترنتی دنگبژی (آوازخوانی سنتی) با حضور ۶۰ خواننده سنتی در مضمون های عرفانی ، اجتماعی بزودی در ارومیه برگزار خواهد شد.

کارشناسان شهیر فولکلور همچون عبدالکریم سروش این مسابقه را داوری خواهند کرد.

ناظران بر رأی مردم و رأی داوران از خبرنگاران سیلوانا نیوز خواهند بود.