تاریخ: ۱۷:۴۴ :: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
حماسه حضور مردم بخش سیلوانا

🎬 گزارش تصویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۸ در شهر #سیلوانا 🎬 گزارش تصویری 🎬 مصاحبه با مردم 🎬 مصاحبه با دانش آموزان 🎬 مصاحبه با مسئولان گزارشگر : علیرضا تمریان

🎬 گزارش تصویری از راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۸ در شهر #سیلوانا

🎬 گزارش تصویری
🎬 مصاحبه با مردم
🎬 مصاحبه با دانش آموزان
🎬 مصاحبه با مسئولان

گزارشگر : علیرضا تمریان