هلپرکی زیبای جوانان کُرد
تاریخ: ۱۱:۳۴ :: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
دره ی بنار مرگور ارومیه

امنیت بی نظیر ایران عزیز اسلامی دره ی بنار مرگور ارومیه واقع در نزدیکی تقاطع سه مرز ایران و ترکیه و عراق قرار گرفته و میزبان هزاران نفر در روز ۱۳ بدر بود video_2017-04-08_12-27-46

امنیت بی نظیر ایران عزیز اسلامی

دره ی بنار مرگور ارومیه واقع در نزدیکی تقاطع سه مرز ایران و ترکیه و عراق قرار گرفته و میزبان هزاران نفر در روز ۱۳ بدر بود

video_2017-04-08_12-27-46