تاریخ: ۰:۵۶ :: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
راه‌اندازی خودجوش یک کارگاه تولیدی در راستای اقتصاد مقاومتی

  🔺 شاهکار جوانان خوشفکر دیزج مرگور 🔘 راه‌اندازی خودجوش یک تولیدی پیراهن و ایجاد اشتغال برای چندین نفر 📹 گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز را ببینید 🚩 سیلوانا نیوز  

 

🔺 شاهکار جوانان خوشفکر دیزج مرگور

🔘 راه‌اندازی خودجوش یک تولیدی پیراهن و ایجاد اشتغال برای چندین نفر

📹 گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز را ببینید

🚩 سیلوانا نیوز