گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز
تاریخ: ۹:۳۵ :: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
سومین هفته بازار بخش سیلوانا

بعد از یکشنبه بازار دیزج مرگور و پنجشنبه بازار موانا ترگور‌ این بار منطقه دشت هفته بازاری را در شهر سیلوانا برپا کرده است.  

بعد از یکشنبه بازار دیزج مرگور و پنجشنبه بازار موانا ترگور‌ این بار منطقه دشت هفته بازاری را در شهر سیلوانا برپا کرده است.