تاریخ: 11:08 :: 2020/05/02
سیلوانانیوز  و هزار راه نرفته …

چقدر برای سیلوانانیوز زحمت کشیدیم تا شد سیلوانانیوز  … هر کسی با هر تفکری آمد ؛ مستقل عمل کرد و صد ها بهتان زد و رفت . روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم […]

چقدر برای سیلوانانیوز زحمت کشیدیم تا شد سیلوانانیوز  …

هر کسی با هر تفکری آمد ؛ مستقل عمل کرد و صد ها بهتان زد و رفت .

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

بهتر است جور دیگری بنویسم . اصلا نباید نوشت …

مردم بهترین قاضی هستند ؛ دقت کردین این را وقتی دو نفر با هم سرشاخ می شوند به همدیگر می گویند ولی آیا مردم کجای دعوا قرار دارند .

مخاطب ها و یا …

در کل دنیا آدم های رسانه ای احترام خاصی به همدیگر دارند ولی اینجا اینطور نیست.

سطر ، سطر یک نقد رسانه ا ی  زود ، تحریک عده ای را به همراه دارد.

چقدر حرمت نان و نمک گم شده است .

بیایید با هم مهربان باشیم تا خدا با ما مهربان باشد!!!

اینجا هیچ کس ؛ هیچ کس را قبول ندارد به نظرم طنز برخورد کنیم ؛ دعوای تتلو و هیچ کس اینجا همیشه برقرار است .

سیلوانانیوز دارد راهش را طی می کند و قوی تر از همیشه ؛ بنظرم نقدها و دشمنی ها بزرگترش می کنند .

حالا همه جا سخن از سیلوانانیوز است و این بس است .