فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه
تاریخ: ۲۰:۵۱ :: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
ما به اقتدار و دستاوردهایی که به دست آورده ایم  افتخار میکنیم

سرهنگ علی نژاد فرمانده ی ناحیه مقاومت بسیج ارومیه در غرفه سیلوانانیوز اگر دستاورد های انقلاب را بشماریم از هر لحاظ شعار اصلی ما بود که عملی شده است همان شعار نه شرقی نه غربی که متکی است به اسلام ما اقتداری که امروز به دست آورده‌ایم به تأثیر از صدر اسلام و انقلاب اسلامی […]

سرهنگ علی نژاد فرمانده ی ناحیه مقاومت بسیج ارومیه در غرفه سیلوانانیوز

اگر دستاورد های انقلاب را بشماریم از هر لحاظ شعار اصلی ما بود که عملی شده است همان شعار نه شرقی نه غربی که متکی است به اسلام ما

اقتداری که امروز به دست آورده‌ایم به تأثیر از صدر اسلام و انقلاب اسلامی پیامبر گونه با اقتدار و دستاوردها را به دست آورده ایم و افتخار میکنیم

امروزه آمریکا جرأت نمی‌کند که به ما دستور دهد فقط اجازه درخواست دارد و این یعنی دستاورد انقلاب اسلامی

رسانه یک ابزار مهم در به دست آوردن این دستاورد های انقلابی می باشد و می تواند این دستاوردها را به طور کامل به مردم نشان دهد

تشکر و قدردانی میکنم از سیلوانانیوز که در خیلی از مراسمات ملی و رسمی و در نوار مرزی حضور فعال داشته و در حوزه اطلاع رسانی در نوار مرزی و حتی در سطح استان وظیفه اش را به نحو احسن انجام داده است.