تاریخ: ۱۰:۵۳ :: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
محفل انس با قرآن هدیه به روح پاک سردار سلیمانی در بخش سیلوانا

محفل انس با قرآن هدیه به روح پاک سردار سلیمانی در شهرک دیزج مرگور بخش سیلوانا با حضور پرشکوه مردم برگزار شد

محفل انس با قرآن هدیه به روح پاک سردار سلیمانی در شهرک دیزج مرگور بخش سیلوانا با حضور پرشکوه مردم برگزار شد