تاریخ: ۱۴:۳۳ :: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
مصاحبه با ماموستاهای اهل سنت در خصوص اهمیت وحدت

هفته ی وحدت، که در آن میثاق ها تحکیم می شود، پیمان ها استوار می گردد، خون ها در هم می جوشد، دست ها و بازوها درکنار هم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند، قشرها همه باهمند، امت، یکپارچه و منسجم است. در این راستا مصاحبه ای داشتیم […]

هفته ی وحدت، که در آن میثاق ها تحکیم می شود، پیمان ها استوار می گردد، خون ها در هم می جوشد، دست ها و بازوها درکنار هم قرار می گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند، قشرها همه باهمند، امت، یکپارچه و منسجم است.

در این راستا مصاحبه ای داشتیم با دو ماموستا شاخص بخش سیلوانا ، ماموستا ملا نجم الدین عزیزیان امام جمعه بخش سیلوانا و ماموستا ملا محمد طاهر ایرانخواه امام جمعه شهرک راژان