گزارشی از اقتصاد مقاومتی در نوار مرزی
تاریخ: ۱۰:۴۱ :: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
مصاحبه با کارآفرینی که توانسته برای ۱۰ نفر ایجاد اشتغال کند

مصاحبه با لطیف صوفی از روستای دیزج مرگور بخش سیلوانا که توانسته برای ۱۰ نفر ایجاد اشتغال کند.    

مصاحبه با لطیف صوفی از روستای دیزج مرگور بخش سیلوانا که توانسته برای ۱۰ نفر ایجاد اشتغال کند.