تاریخ: 2:41 :: 2020/04/16
نحوه انجام فرایض دینی در ماه رمضان

مصاحبه اختصاصی با ماموستا ملا لقمان کلشی نژاد امام جمعه اسلام آباد ارومیه ❓ فضلیت ماه مبارک رمضان چقدر است ؟ ❓آیا خوردن روزه در ماه مبارک رمضان به دلیل پیشگیری از ابتلاء به کرونا جایز است ؟ و…

مصاحبه اختصاصی با ماموستا ملا لقمان کلشی نژاد امام جمعه اسلام آباد ارومیه

❓ فضلیت ماه مبارک رمضان چقدر است ؟
❓آیا خوردن روزه در ماه مبارک رمضان به دلیل پیشگیری از ابتلاء به کرونا جایز است ؟
و…