پروژه هزار میلیاردی در بخش سیلوانا

گزارش تصویری سیلوانانیوز از پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی در بخش سیلوانا مجتمع گردشگری ، تفریحی ، ورزشی و اقامتی ستاره #سیلوانا این مجتمع بزرگترین پروژه گردشگری و… در شمال غرب کشور است. 👤 مصاحبه داغ با خلیل باغبان مدیر و سرمایه گذار پروژه ستاره سیلوانا

گزارش تصویری سیلوانانیوز از پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی در بخش سیلوانا

مجتمع گردشگری ، تفریحی ، ورزشی و اقامتی ستاره #سیلوانا

این مجتمع بزرگترین پروژه گردشگری و… در شمال غرب کشور است.

👤 مصاحبه داغ با خلیل باغبان مدیر و سرمایه گذار پروژه ستاره سیلوانا