تاریخ: 3:03 :: 2020/04/18
اختصاصی سیلوانانیوز/ گزارشی از کمپین شکست کرونا در ارومیه

جوانان انقلابی اسلام آباد ارومیه در یک حرکت خودجوش به صحنه آمدند تا با همراهی دیگر ارگان های دولتی و نظامی قدم های ستودنی را برای ریشه کنی ویروس منحوس کرونا بردارند. گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز را ببینید

جوانان انقلابی اسلام آباد ارومیه در یک حرکت خودجوش به صحنه آمدند تا با همراهی دیگر ارگان های دولتی و نظامی قدم های ستودنی را برای ریشه کنی ویروس منحوس کرونا بردارند.

گزارش تصویری و اختصاصی سیلوانا نیوز را ببینید