تاریخ: ۱۲:۱۶ :: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
گزارش تصویری سیلوانانیوز از مناطق زلزله‌زده قطور خوی

گزارش تصویری سیلوانانیوز از مناطق زلزله‌زده قطور خوی نیاز های اصلی مردم کمک های نقدی وسایل گرمایشی وسایل بهداشتی و… گزارش اختصاصی سیلوانانیوز را ببینید و با توجه به نیاز مردم کمک رسانی کنید. با توجه به ورود یک سامانه بارشی و برودت هوا کمک ها باید در اسرع وقت صورت گیرد .

گزارش تصویری سیلوانانیوز از مناطق زلزله‌زده قطور خوی

نیاز های اصلی مردم

کمک های نقدی
وسایل گرمایشی
وسایل بهداشتی
و…

گزارش اختصاصی سیلوانانیوز را ببینید و با توجه به نیاز مردم کمک رسانی کنید.

با توجه به ورود یک سامانه بارشی و برودت هوا کمک ها باید در اسرع وقت صورت گیرد .