تاریخ: 12:47 :: 2020/04/06
۱۷ فروردین سالروز بمباران هوایی بخش سیلوانا

حدود ۳۱ سال پیش در چنین روزی هواپیماهای رژیم بعث #عراق شهر سیلوانا ارومیه را بمباران کردند که ده ها نفر از شهر #سیلوانا شهید و جانباز شدند تیزر فوق العاده از سالروز گرامیداشت شهدای بمباران هوایی سیلوانا به یاد شهیدان این شهر ساخته شده توسط کانون فرهنگی هنری و ورزشی شهدای بخش سیلوانا #ببینید […]

حدود ۳۱ سال پیش در چنین روزی هواپیماهای رژیم بعث #عراق شهر سیلوانا ارومیه را بمباران کردند که ده ها نفر از شهر #سیلوانا شهید و جانباز شدند

تیزر فوق العاده از سالروز گرامیداشت شهدای بمباران هوایی سیلوانا به یاد شهیدان این شهر

ساخته شده توسط کانون فرهنگی هنری و ورزشی شهدای بخش سیلوانا

#ببینید #روژفیلم