پنجشنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 22 February , 2024 ساعت ×
آراء نامزدهای شورای اسلامی شهر ارومیه
01 خرداد 1396 - 12:36
شناسه : 952
28

میزان رای های کسب شده توسط داوطلبین انتخابات شواری شهر ارومیه به تفکیک اعلام گردید . بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر ارومیه تابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه، شهرستان ارومیه میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات […]

ارسال توسط :

میزان رای های کسب شده توسط داوطلبین انتخابات شواری شهر ارومیه به تفکیک اعلام گردید .

بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر ارومیه تابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه، شهرستان ارومیه میرساند،با توجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

۱ _آقای مرتضی پیری نام پدر محمد علی دارای ۴۵۷۲۷ رای

۲ _آقای حسین پناهی نام پدر علی دارای ۴۲۵۳۲ رای

۳ _آقای رسول اصغرزاده مجدآذر نام پدر رضا دارای ۳۷۸۴۷ رای

۴ _آقای حسین بخشایشی چراغتپه نام پدر قربانعلى دارای ۳۱۶۰۱ رای

۵ _آقای محمدرضا علیزاده امامزاده نام پدر هوشنگ دارای ۳۱۱۶۲ رای

۶ _آقای عادل فتاحی نام پدر فتاح دارای ۳۱۰۰۱ رای

۷ _آقای عبدالرحمن نقشین نام پدر کرم دارای ۲۹۶۲۰ رای

۸ _آقای محمدخالد حاتمی نام پدر جعفر دارای ۲۷۵۸۸ رای

۹ _آقای محمد خلیل پور نام پدر احمد دارای ۲۷۱۸۱ رای

۱۰ _آقای زلفعلی ابراهیمی نام پدر عوضعلى دارای ۲۷۰۴۲ رای

۱۱ _آقای شاهین عباسی نژاد نام پدر یزدان شیر دارای ۲۶۶۳۲ رای

۱۲ _آقای مسعود پاکی نام پدر عارف دارای ۲۶۲۸۱ رای

۱۳ _آقای مرتضی منافی نام پدر اردو دارای ۲۵۶۵۹ رای

۱۴ _آقای سجاد خضرلو نام پدر محمدعلى دارای ۲۵۱۹۰ رای

۱۵ _آقای صادق توکلی مهر نام پدر قاسم دارای ۲۴۳۵۳ رای

۱۶ _آقای علی دلائی میلان نام پدر عادل دارای ۲۳۵۸۱ رای

۱۷ _آقای مرتضی بهرام نام پدر محمد دارای ۲۳۳۲۳ رای

۱۸ _آقای میرعلی محمدی نام پدر سید ماشاالله دارای ۲۲۴۲۴ رای

۱۹ _خانم سیده شکوفه مجتوی نام پدر سیدراشد دارای ۲۱۱۳۰ رای

۲۰ _آقای علی بهروش نام پدر حسین دارای ۲۰۸۲۶ رای

۲۱ _آقای محمد نقی زاده آیدنلو نام پدر محمدرضا دارای ۲۰۸۰۰ رای

۲۲ _خانم شهین جهانگیری نام پدر بهری دارای ۲۰۶۵۶ رای

۲۳ _آقای خسرو دعاگورزگه نام پدر محمد دارای ۲۰۳۹۲ رای

۲۴ _آقای یعقوب حسینی گرگاپور نام پدر حسین دارای ۲۰۰۶۱ رای

۲۵ _آقای مسعود قدرتی نام پدر علی دارای ۱۹۴۹۳ رای

۲۶ _آقای توماج وحیدافشار نام پدر ایرج دارای ۱۹۴۰۳ رای

۲۷ _آقای قادر احمدی نام پدر محمود دارای ۱۹۴۰۰ رای

۲۸ _آقای حبیب نجف پیر نام پدر کوچک دارای ۱۸۲۴۱ رای

۲۹ _آقای محراب آقاپور نام پدر جلال دارای ۱۷۸۵۳ رای

۳۰ _آقای مهران حاجیلو نام پدر جعفر صادق دارای ۱۷۶۷۶ رای

۳۱ _آقای لقمان خلیفه زاده نام پدر مصطفى دارای ۱۷۴۴۹ رای

۳۲ _آقای میرنجف غیبی نام پدر محسن دارای ۱۷۱۹۴ رای

۳۳ _آقای وحید بهرامی نام پدر کریم دارای ۱۶۸۸۷ رای

۳۴ _خانم گلشن نوروزی تپه نام پدر عظیم دارای ۱۶۸۵۴ رای

۳۵ _آقای رسول خوش بختی سرای نام پدر اکبر دارای ۱۶۷۲۴ رای

۳۶ _آقای سیدعلی رضوی نام پدر میر یحیی دارای ۱۶۷۰۹ رای

۳۷ _آقای سیاوش مهردار نام پدر حسین دارای ۱۶۵۹۹ رای

۳۸ _آقای حبیب اله غالب زنجیره مسکن نام پدر ذبیح اله دارای ۱۶۳۵۶ رای

۳۹ _آقای جواد جنگی نام پدر مظفر دارای ۱۶۲۶۳ رای

۴۰ _آقای محمد ستارپوردیزجی نام پدر على اصغر دارای ۱۵۹۵۹ رای

۴۱ _آقای امید نقشین پورصورمان آبادی نام پدر عزت اله دارای ۱۵۳۹۴ رای

۴۲ _خانم لطیفه مبین جاریحانی نام پدر یوسف دارای ۱۴۷۰۸ رای

۴۳ _آقای فرهاد پیری نام پدر عین الله دارای ۱۲۶۸۴ رای

۴۴ _خانم فریده قاسمی نام پدر عیسی دارای ۱۲۲۶۰ رای

۴۵ _خانم فریبا حقیقی نام پدر موسی دارای ۱۲۱۵۳ رای

۴۶ _آقای علی اکبر جوانمرد نام پدر محد على دارای ۱۲۱۴۳ رای

۴۷ _آقای سیدهادی ذاکر نام پدر میر حمد اله دارای ۱۲۱۰۳ رای

۴۸ _آقای میرعبداله حسینی نام پدر میر عباسقلى دارای ۱۱۹۰۷ رای

۴۹ _خانم سولماز حنیفی خاصلوئی نام پدر حمید دارای ۱۱۸۵۴ رای

۵۰ _آقای علی شیخ محمدی دیزجی نام پدر محمدحسن دارای ۱۰۹۶۹ رای

۵۱ _آقای امیر جلیلی نام پدر پرویز دارای ۱۰۹۵۹ رای ۵۲ _آقای حیدر علی حسینی نام پدر حسین دارای ۱۰۵۴۶ رای ۵۳ _آقای بهرنگ دیلمقانی نام پدر یداله دارای ۱۰۵۰۳ رای ۵۴ _آقای ابوالحسن مرسلی نام پدر امیدعلی دارای ۱۰۱۸۰ رای ۵۵ _آقای محمدکاظم مطلم خطایلو نام پدر محمدعلى دارای ۹۸۴۰ رای ۵۶ _آقای یعقوب اکرم قوشڃی نام پدر حسن دارای ۹۸۰۰ رای ۵۷ _آقای غلامرضا میرزائی گمڃی نام پدر عباسعلی دارای ۹۴۱۸ رای ۵۸ _آقای سیدمجتبی یوزباشی نام پدر میریعقوب دارای ۹۰۳۰ رای ۵۹ _آقای علی وقاری عتیق نام پدر غلامرضا دارای ۸۸۶۰ رای ۶۰ _آقای امین آقائی نام پدر سهراب دارای ۸۶۰۰ رای ۶۱ _آقای احسان صوفی زاده بالانجی نام پدر ابراهیم دارای ۸۳۸۵ رای ۶۲ _آقای کریم علیزاده کوزه رش نام پدر چرگز دارای ۷۸۳۱ رای ۶۳ _آقای اکبر پورمحمدرضا نام پدر مقصود دارای ۷۷۸۰ رای ۶۴ _آقای تقی فرهودی نام پدر جلیل دارای ۷۷۷۳ رای ۶۵ _آقای حمید کاظمی کیا نام پدر محمد حسین دارای ۷۶۸۰ رای ۶۶ _آقای دوالی حاتمی لورزینی نام پدر کریم دارای ۷۲۷۴ رای ۶۷ _آقای یوسف پاشازاده نام پدر محمد دارای ۷۰۴۱ رای ۶۸ _آقای جواد پاشائی باربین نام پدر کاظم دارای ۶۸۹۲ رای ۶۹ _خانم سمیه صادقی اوانسر نام پدر خلیل دارای ۶۷۹۸ رای ۷۰ _آقای جعفرصادق کربلائی صادقی نام پدر حسین دارای ۶۳۶۷ رای ۷۱ _آقای ارشد خالدی نام پدر ابراهیم دارای ۶۳۵۳ رای ۷۲ _آقای سعید سلماسی نام پدر احمد دارای ۶۲۵۸ رای ۷۳ _آقای کریم صادقی نام پدر سیف الدین دارای ۶۲۲۰ رای ۷۴ _آقای سعید جعفری ممکانی نام پدر زبیر دارای ۶۲۱۱ رای ۷۵ _آقای جعفر محمدزاده اصل نام پدر فضلعلى دارای ۶۱۰۲ رای ۷۶ _آقای مجید خضرلو نام پدر علی رضا دارای ۵۸۵۷ رای ۷۷ _آقای حسن مختاری پر نام پدر بایرامعلى دارای ۵۵۰۱ رای ۷۸ _آقای ابراهیم محمودیان نام پدر اسحق دارای ۵۴۰۸ رای ۷۹ _آقای حسن حیدری نام پدر خلیل دارای ۵۳۹۵ رای ۸۰ _خانم سمیه نجفی نام پدر اسفندیار دارای ۵۲۱۷ رای ۸۱ _آقای علی اصغر علی اکبری هلق نام پدر حسن دارای ۵۱۱۳ رای ۸۲ _آقای مرتضی ابراهیمی قره ورن نام پدر کریم دارای ۵۰۵۳ رای ۸۳ _آقای سیدحسین قریشی نام پدر میر یعقوب دارای ۴۸۳۴ رای ۸۴ _خانم لیلا بهرامی مکری نام پدر محمدحسن دارای ۴۶۶۱ رای ۸۵ _آقای محمدرضا واحدی خاتونی نام پدر احمد دارای ۴۵۵۶ رای ۸۶ _آقای سلیمان کاظم زاده کهریز نام پدر حسین دارای ۴۴۷۰ رای ۸۷ _خانم الهه سرشار نام پدر قاسم دارای ۴۱۰۵ رای ۸۸ _آقای امیر مقدمی کیا نام پدر علیرضا دارای ۴۱۰۲ رای ۸۹ _آقای بهزاد علیزاده نام پدر احمد دارای ۳۹۲۷ رای ۹۰ _خانم پریسا اکبری نام پدر مالک دارای ۳۸۲۱ رای ۹۱ _آقای معراج نوری نام پدر حسین دارای ۳۷۱۳ رای ۹۲ _آقای علی اصغر احمدی نوروزآباد نام پدر مصطفى دارای ۳۶۸۶ رای ۹۳ _خانم حاجیه مدرس نام پدر ابراهیم دارای ۳۶۱۰ رای ۹۴ _آقای پیمان خلیلی نام پدر عبدالکریم دارای ۳۵۴۹ رای ۹۵ _آقای امیر فتحی نام پدر عین اله دارای ۳۳۳۹ رای ۹۶ _آقای قاسم ضرغامی سلطان احمدی نام پدر احمد دارای ۳۲۵۲ رای ۹۷ _آقای عبداله حسینلو نام پدر سعید دارای ۳۱۹۹ رای ۹۸ _آقای قسیم یاسین نام پدر حاجی دارای ۳۱۵۲ رای ۹۹ _آقای سیدواحد موسوی نام پدر سید محمد دارای ۳۱۲۱ رای ۱۰۰ _آقای امیرعلی مجردساعتلو نام پدر دوستعلى دارای ۳۰۳۷ رای ۱۰۱ _آقای سیدسجاد صالحی نام پدر سیدهادی دارای ۲۹۲۸ رای ۱۰۲ _آقای توحید ایرانی آرا نام پدر هوشنگ دارای ۲۹۰۱ رای ۱۰۳ _آقای نادر وارثی خانقاه نام پدر محسن دارای ۲۸۲۳ رای ۱۰۴ _خانم صفیه رحیمی کهریز نام پدر عبدالرحیم دارای ۲۷۲۵ رای ۱۰۵ _آقای عدنان ابراهیمی نام پدر على دارای ۲۶۷۳ رای ۱۰۶ _خانم فریبا داداشی گوگجه یاران نام پدر رحمت اله دارای ۲۶۴۱ رای ۱۰۷ _آقای حسین پاشائی قراگوزایل نام پدر جانعلى دارای ۲۶۳۲ رای ۱۰۸ _آقای امیر ابراهیمی هشترودی نام پدر عسکر دارای ۲۵۹۰ رای ۱۰۹ _آقای علی حسن پورگمڃی نام پدر احمد دارای ۲۵۸۱ رای ۱۱۰ _آقای مهدی قره قاشلو نام پدر یوسف دارای ۲۵۷۳ رای ۱۱۱ _آقای عبدالقادر میرزائی دربند نام پدر عبدالخالط دارای ۲۵۵۲ رای ۱۱۲ _خانم آرزو جعفری یلقون آباد نام پدر فرامرز دارای ۲۴۵۹ رای ۱۱۳ _آقای محمد ملازاده نام پدر اسماعیل دارای ۲۴۴۹ رای ۱۱۴ _آقای جمشید بناله نام پدر محمد دارای ۲۴۴۲ رای ۱۱۵ _خانم معصومه صدیقی نام پدر هاشم دارای ۲۴۳۸ رای ۱۱۶ _آقای رضا فوزی نام پدر محمد دارای ۲۴۲۰ رای ۱۱۷ _آقای سیدروح اله ایرانی نام پدر میر حمید دارای ۲۴۰۳ رای ۱۱۸ _خانم توران شیخلو نام پدر یعقوبعلى دارای ۲۳۹۸ رای ۱۱۹ _آقای ناصر نوری نام پدر احمد دارای ۲۳۷۶ رای ۱۲۰ _آقای رضا نظری نام پدر على دارای ۲۳۶۸ رای ۱۲۱ _آقای محمد پاشائی صفرقلی کندی نام پدر شهریار دارای ۲۳۶۵ رای ۱۲۲ _آقای امیر محمودی نام پدر شرزاد دارای ۲۳۴۵ رای ۱۲۳ _آقای مجتبی حاجی وندائی نام پدر قاسم دارای ۲۲۷۳ رای ۱۲۴ _آقای نادر غلام زاده قره قشلاقی نام پدر علی اصغر دارای ۲۲۶۵ رای ۱۲۵ _آقای یوسف برکشادی نام پدر فضلعلی دارای ۲۲۲۲ رای ۱۲۶ _آقای وحید امینی فر نام پدر صادق دارای ۲۲۱۱ رای ۱۲۷ _آقای سعید اصغرزاده نام پدر رضا دارای ۲۲۰۷ رای ۱۲۸ _آقای دیاکو عزیزی نام پدر امیر دارای ۲۲۰۷ رای ۱۲۹ _خانم بهناز ابراهیمی قصور نام پدر سیروس دارای ۲۲۰۰ رای ۱۳۰ _آقای مرتضی صدف پور نام پدر ابراهیم دارای ۲۱۶۹ رای ۱۳۱ _خانم زهرا محمدپور نام پدر چشمعلى دارای ۲۱۵۴ رای ۱۳۲ _آقای پرویز گلابی رضائی نام پدر یوسف دارای ۲۱۲۶ رای ۱۳۳ _آقای فرزین مطلب پورسلیم نام پدر محمد دارای ۲۱۰۶ رای ۱۳۴ _آقای مهدی قاصد نام پدر صالح دارای ۲۰۹۵ رای ۱۳۵ _آقای روح الله خراسانی کیا نام پدر غلامحسین دارای ۲۰۸۷ رای ۱۳۶ _آقای حامد وطن دوست نام پدر داود دارای ۲۰۶۶ رای ۱۳۷ _خانم ماهره مکاری ایگدیر نام پدر یدالله دارای ۲۰۶۴ رای ۱۳۸ _خانم پریسا فکوری نیا نام پدر جلال دارای ۲۰۵۰ رای ۱۳۹ _آقای یوسف محمدی ورزقانی نام پدر براتعلى دارای ۲۰۴۶ رای ۱۴۰ _آقای حمید رعناقد نام پدر لطیف دارای ۲۰۴۲ رای ۱۴۱ _آقای بابک کشی پور نام پدر کریم دارای ۲۰۳۲ رای ۱۴۲ _آقای یاسر باقری نام پدر صحبت دارای ۲۰۲۲ رای ۱۴۳ _آقای نادعلی ابراهیمی نام پدر تراب دارای ۱۹۶۱ رای ۱۴۴ _آقای علی بابازاده ایگدیر نام پدر زیاد على دارای ۱۹۴۸ رای ۱۴۵ _آقای جعفر آقاپوربرنج آباد نام پدر حمید دارای ۱۹۱۵ رای ۱۴۶ _آقای ناصر پوراسد نام پدر سیف الله دارای ۱۸۴۲ رای ۱۴۷ _خانم رویا حسنی حصار نام پدر سیفعلى دارای ۱۸۳۵ رای ۱۴۸ _آقای سیدکریم رحمن زاده نام پدر سیدمحى الدین دارای ۱۸۲۳ رای ۱۴۹ _آقای طوفان امینی انگنه نام پدر شهریار دارای ۱۸۱۷ رای ۱۵۰ _آقای شاهین کهنموئیان آذری نام پدر اصغر دارای ۱۷۶۱ رای ۱۵۱ _خانم رویا دیباوند نام پدر رحیم دارای ۱۷۵۱ رای ۱۵۲ _آقای علی سلیمانی قزلجه نام پدر سلطانعلی دارای ۱۷۴۱ رای ۱۵۳ _آقای پرویز دشتی قره تپه نام پدر محمود دارای ۱۷۳۷ رای ۱۵۴ _خانم سوسن رضوی راد نام پدر حسین دارای ۱۷۰۲ رای ۱۵۵ _آقای علی نوری نام پدر برات دارای ۱۶۹۹ رای ۱۵۶ _آقای داود افتخاری نام پدر جبار دارای ۱۶۷۳ رای ۱۵۷ _خانم سمیه زینالی بالستانی نام پدر بهروز دارای ۱۶۶۱ رای ۱۵۸ _آقای لطفعلی یوسفی نام پدر جعفر صادق دارای ۱۶۵۵ رای ۱۵۹ _آقای علی اسکندری نام پدر کاکه برا دارای ۱۶۳۹ رای ۱۶۰ _آقای حسین موحدی نام پدر اسلام دارای ۱۵۹۸ رای ۱۶۱ _آقای جواد انوشه نام پدر اسماعیل دارای ۱۵۷۰ رای ۱۶۲ _آقای محمدصالح اسدی نام پدر امیر دارای ۱۵۵۰ رای ۱۶۳ _آقای بهروز عبدالی بڃه جک نام پدر ارشد دارای ۱۴۷۹ رای ۱۶۴ _آقای محمدحسین شیخ بکلو نام پدر اسکندر دارای ۱۴۶۷ رای ۱۶۵ _آقای سروش مهرآسا نام پدر کریم دارای ۱۴۶۶ رای ۱۶۶ _آقای سجاد ثمری نام پدر محمدرضا دارای ۱۴۱۱ رای ۱۶۷ _آقای رضا عبدالعلی زاده نام پدر مجید دارای ۱۴۰۰ رای ۱۶۸ _آقای میرخداویردی حمزه لو نام پدر میرعلى دارای ۱۳۷۰ رای ۱۶۹ _آقای سعید اسدی قراگوز نام پدر جمشید دارای ۱۳۶۱ رای ۱۷۰ _آقای علی غیور نام پدر غلامرضا دارای ۱۳۲۹ رای ۱۷۱ _خانم سیما نوری نام پدر یوسف دارای ۱۳۱۱ رای ۱۷۲ _آقای رحمان پورعلی نام پدر بهمن دارای ۱۲۹۱ رای ۱۷۳ _آقای میرمحمد خوانساری نام پدر میرهاشم دارای ۱۲۶۰ رای ۱۷۴ _آقای رحمت اکبری چڃکلوی منصور نام پدر قربانعلی دارای ۱۲۵۸ رای ۱۷۵ _آقای بهنام قامت نام پدر مهدی دارای ۱۲۵۶ رای ۱۷۶ _آقای رضا ملامحمدآغبلاغی نام پدر مصطفی دارای ۱۲۵۴ رای ۱۷۷ _آقای محمد آذرورجوی نام پدر امران دارای ۱۲۴۶ رای ۱۷۸ _آقای اصغر والی زاده انامق نام پدر یوسف دارای ۱۲۲۷ رای ۱۷۹ _خانم نسرین حیدرزاده نجف آباد نام پدر سیف الدین دارای ۱۲۲۵ رای ۱۸۰ _آقای رحمن علی زاده نام پدر بهمن دارای ۱۲۱۶ رای ۱۸۱ _خانم ناهید بوستانی بوکت نام پدر مصطفی دارای ۱۲۰۲ رای ۱۸۲ _آقای علی انصاری نام پدر الیاس دارای ۱۱۸۷ رای ۱۸۳ _خانم لیلی عاطفی ساعتلو نام پدر قدرت دارای ۱۱۸۳ رای ۱۸۴ _آقای کریم فرقدان سلطان احمدی نام پدر رحیم دارای ۱۱۷۹ رای ۱۸۵ _آقای افشین حیدری اوصالو نام پدر صفدرعلی دارای ۱۱۵۵ رای ۱۸۶ _آقای مهدی قنبرلو نام پدر یونس دارای ۱۱۲۶ رای ۱۸۷ _خانم شیوا حسین زاده نام پدر پرویز دارای ۱۰۸۱ رای ۱۸۸ _آقای آرش سرباز نام پدر ولی دارای ۱۰۷۱ رای ۱۸۹ _آقای اشکان جعفری فر نام پدر جواد دارای ۱۰۶۱ رای ۱۹۰ _آقای کیومرث پناهی نام پدر حسنقلى دارای ۱۰۵۷ رای ۱۹۱ _خانم زرین عربلوی مقدم نام پدر حمید دارای ۱۰۴۶ رای ۱۹۲ _آقای وحید نجفی نام پدر امامعلی دارای ۱۰۲۵ رای ۱۹۳ _آقای صابر شیخ بگلو نام پدر آلهویردی دارای ۱۰۰۴ رای ۱۹۴ _آقای بهنام اصغری ریگ آبادی نام پدر عیسى دارای ۹۸۶ رای ۱۹۵ _آقای وحید وهابی خلوت نام پدر اکبر دارای ۹۷۹ رای ۱۹۶ _آقای اتابک بدلی قلعه نام پدر حیدرعلى دارای ۹۷۵ رای ۱۹۷ _خانم رحیمه بیدل نیکو نام پدر احمد دارای ۹۶۴ رای ۱۹۸ _خانم مهسا عباسی ریکانی نام پدر چشمعلى دارای ۹۵۰ رای ۱۹۹ _خانم نیر سیدزاده خانشان نام پدر میرحسین دارای ۹۴۵ رای ۲۰۰ _آقای دیار عزیزی نام پدر امیر دارای ۹۱۸ رای ۲۰۱ _آقای محمد اصغری نام پدر حمید دارای ۹۰۶ رای ۲۰۲ _آقای مرتضی فکری علمدار نام پدر غلامعلى دارای ۹۰۲ رای ۲۰۳ _آقای محمد رهبرفامیان نام پدر غلامحسن دارای ۸۷۴ رای ۲۰۴ _آقای حجت نصیری باری نام پدر عبدالله دارای ۸۵۸ رای ۲۰۵ _آقای جعفر مشرقی نام پدر هدایت دارای ۸۵۲ رای ۲۰۶ _آقای شورش تدین چهارطاق نام پدر حبیب اله دارای ۸۳۰ رای ۲۰۷ _آقای امین پاشائی نام پدر على دارای ۸۲۵ رای ۲۰۸ _آقای ابوالقاسم مهمان نواز نام پدر هاشم دارای ۸۰۷ رای ۲۰۹ _آقای توحید انصاری پویا نام پدر معصوم دارای ۸۰۳ رای ۲۱۰ _آقای علی شیخی نام پدر رضا دارای ۷۸۵ رای ۲۱۱ _آقای احمد احمدی حقیقت نام پدر على اصغر دارای ۷۷۷ رای ۲۱۲ _آقای هادی زهتاب امین نام پدر على دارای ۷۷۰ رای ۲۱۳ _خانم فرنگیز خداوندگار نام پدر آستان دارای ۷۶۸ رای ۲۱۴ _آقای خلیل کیامهر نام پدر چاپار دارای ۷۶۱ رای ۲۱۵ _آقای سیدعلی سیدپوراقدم نام پدر میرالتفات دارای ۷۳۸ رای ۲۱۶ _آقای اسماعیل خلیلی نام پدر فخرالدین دارای ۷۳۶ رای ۲۱۷ _آقای رامین صادقی اصل نام پدر محمد رضا دارای ۷۲۰ رای ۲۱۸ _آقای علی سبکتکین نام پدر غلامرضا دارای ۶۹۴ رای ۲۱۹ _آقای علی چهارگلی نام پدر محمود دارای ۶۷۳ رای ۲۲۰ _آقای رضا کاشف تمر نام پدر یوسف دارای ۶۶۵ رای ۲۲۱ _خانم سهیلا داودی نام پدر رحمان دارای ۶۶۳ رای ۲۲۲ _آقای مهرداد نیکنام صوفیانی نام پدر ایرج دارای ۶۵۴ رای ۲۲۳ _آقای حسن شکرالهی نام پدر اسماعیل دارای ۶۵۰ رای ۲۲۴ _آقای علی مرادپورحاجی فیروز نام پدر محمد على دارای ۶۲۳ رای ۲۲۵ _خانم پریوش رزاقی رضائیه نام پدر صالح دارای ۶۰۳ رای ۲۲۶ _خانم نسرین خیبرزاده تیزخراب نام پدر بهرام دارای ۵۷۱ رای ۲۲۷ _آقای داریوش طلعتی نام پدر حیدرعلی دارای ۵۶۰ رای ۲۲۸ _آقای مسعود عبدالهی نام پدر بهمن دارای ۵۵۱ رای ۲۲۹ _خانم زهره تبریزی میرقلعه نام پدر رحمان دارای ۵۵۰ رای ۲۳۰ _آقای نوید هم زبان نام پدر محمد دارای ۵۰۲ رای ۲۳۱ _آقای رضا ارجمند نام پدر اباذر دارای ۵۰۱ رای ۲۳۲ _خانم خدیجه وجدی ممه دل نام پدر جواد دارای ۴۸۹ رای ۲۳۳ _آقای ناصر سعیدزاده نام پدر حمید دارای ۴۸۸ رای ۲۳۴ _آقای رضا سیفی قرابقلو نام پدر على دارای ۴۸۵ رای ۲۳۵ _آقای امید منتظرمشمول نام پدر غلامرضا دارای ۴۶۷ رای ۲۳۶ _آقای صالح حقی نام پدر محمد دارای ۴۵۴ رای ۲۳۷ _آقای داود جهان نام پدر رشید دارای ۴۴۷ رای ۲۳۸ _آقای وحید خداویردی پورثانی نام پدر اسماعیل دارای ۴۴۵ رای ۲۳۹ _خانم ریتا جهدمیر نام پدر میراحمد دارای ۴۴۲ رای ۲۴۰ _آقای قاسم باقرزاده نام پدر قهرمان دارای ۴۳۸ رای ۲۴۱ _آقای سیامک رنجبری زاد نام پدر خسرو دارای ۴۳۷ رای ۲۴۲ _آقای رضا مصطفی نژاد نام پدر توحید دارای ۴۳۰ رای ۲۴۳ _آقای رسول مجتبوی نام پدر صمد دارای ۴۱۲ رای ۲۴۴ _آقای مهرداد مهدی پور نام پدر اسمعیل دارای ۴۰۹ رای ۲۴۵ _خانم فریبا سیفی پورآقاجری نام پدر محمد دارای ۴۰۹ رای ۲۴۶ _خانم سیمین شمسی افشار نام پدر یعقوبعلى دارای ۴۰۱ رای ۲۴۷ _آقای وحید جبارپور نام پدر بهروز دارای ۳۹۳ رای ۲۴۸ _آقای محمد خضری نام پدر عبداله دارای ۳۸۴ رای

۲۴۹ _آقای محمد فرهادی نام پدر بایرامعلی دارای ۳۷۴ رای

۲۵۰ _آقای دیار الماسی نام پدر على دارای ۳۵۹ رای

۲۵۱ _آقای جواد فرجی قطلو نام پدر سلمان دارای ۳۳۸ رای

۲۵۲ _آقای علی نسودی رضائی نام پدر یوسف دارای ۳۳۲ رای

۲۵۳ _آقای جواد فائزی فرد نام پدر رستم دارای ۳۲۷ رای

۲۵۴ _آقای رحمان شهریاری نام پدر تیمور دارای ۳۲۶ رای

۲۵۵ _آقای محمد خیری نام پدر نوحعلی دارای ۳۱۰ رای

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد. شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.