اسکله کاخ برایتون

اسکله کاخ برایتون
 کلیسای میخائیل مقدس در سامرست

کلیسای میخائیل مقدس در سامرست
پالمیرا

پالمیرا
 کلیسای واسیلی بلاژنی

کلیسای واسیلی بلاژنی
خانه میلا در بارسلون

خانه میلا در بارسلون
 کلیسایی در زلاند نو

کلیسایی در زلاند نو
کشتی اس اس ترکیا در دریای سرخ

کشتی اس اس ترکیا در دریای سرخ
کلیسای سنت ادوارد

کلیسای سنت ادوارد
کلیسای هدال استیو در نروژ

کلیسای هدال استیو در نروژ
 فرانسه

فرانسه
پوتردام

پوتردام
 ناکازاکی

ناکازاکی
تاج محل

تاج محل
 قلعه الساندریا

قلعه الساندریا
مدرسه تیلیا کاری در ازبکستان

مدرسه تیلیا کاری در ازبکستان
اهرام

اهرام
نیروگاه کلنفلد

نیروگاه کلنفلد
 پل فورت بریج اسکاتلند

پل فورت بریج اسکاتلند
ساحل لخ لینی

ساحل لخ لینی